ניוזלטר 2021

ניוזלטר ינואר 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

  • תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2021.
  • לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך.
  • ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ –הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות עד ליום 31.12.2021.
  • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021- עדכון הסכומים.
  • חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה.
  • מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.
  • רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2020.

קרא עוד….

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113