ניוזלטר 2021

ניוזלטר דצמבר 2021

אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2021 הכוללים, בין היתר, את הנושאים הבאים:
שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו-”הפרשות סוציאליות”, מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2021, תקופת שמירת מסמכים, הערכות עצמאים לקראת הגשת דוחות לשנת המס 2021 ומדריך מקוצר לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל.

קרא עוד….

ניוזלטר אוקטובר 2021

בניוזלטר זה מספר הבהרות ועדכונים שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם, בנושאים כדלקמן:

 • תקנות מס הכנסה בקשר לפחת מואץ בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה.
 • הצעת חוק לשינוי אופן קבלת הישבון על דלק- התקן תדלוק אוטומטי כתנאי להישבון.
 • פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה רפאל נחושתן ואח' נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין חבות ביטוח לאומי של בעלי המניות בגין הכנסות חברה משפחתית.
 • מתן ארכה להגשת תביעות לפיצויים בשל מבצע שומר חומות עד ליום 31.12.2021.
 • מתן ארכה להגשת תביעות למענק הוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן לחודשים מאי-יוני 2021 עד ליום 31.10.2021.

קרא עוד….

ניוזלטר אוגוסט 2021

בניוזלטר זה מספר הבהרות ועדכונים שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם, בנושאים כדלקמן:

 • הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 8/2021 – סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס שבח במתן אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 •  הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2021 – תחליף אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן.
 • שינוי באישורי תאום מס.
 • נוהל רשות המסים בישראל 1/2021 החוק לצמצום השימוש במזומן – איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ"ממונה".
 • תקנות פחת מואץ בעקבות נזקי האלימות בסבב הלחימה האחרון.

קרא עוד….

ניוזלטר מאי 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

 • הארכת מועד דיווח ותשלום דוחות מע"מ בשל המצב הביטחוני.
 • הארכת מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי בעבור חודש אפריל 2021.
 • אורכה להגשת בקשות למענק "פגיעה ממושכת" עד ליום 31.5.2021.

קרא עוד….

ניוזלטר אפריל 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

 • מענק חזרה לעבודה בעקבות משבר הקורונה.
 • מענק למובטל העובד בשכר נמוך.
 • פטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת.
 • מענקים בגין חודשים נובמבר-דצמבר.

קרא עוד….

ניוזלטר ינואר 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

 • תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2021.
 • לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך.
 • ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ –הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות עד ליום 31.12.2021.
 • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021- עדכון הסכומים.
 • חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה.
 • מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.
 • רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2020.

קרא עוד….

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות' רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113