ניוזלטר 2021

ניוזלטר אוגוסט 2021

בניוזלטר זה מספר הבהרות ועדכונים שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם, בנושאים כדלקמן:

 • הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 8/2021 – סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס שבח במתן אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 •  הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2021 – תחליף אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן.
 • שינוי באישורי תאום מס.
 • נוהל רשות המסים בישראל 1/2021 החוק לצמצום השימוש במזומן – איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ”ממונה”.
 • תקנות פחת מואץ בעקבות נזקי האלימות בסבב הלחימה האחרון.

קרא עוד….

ניוזלטר מאי 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

 • הארכת מועד דיווח ותשלום דוחות מע”מ בשל המצב הביטחוני.
 • הארכת מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי בעבור חודש אפריל 2021.
 • אורכה להגשת בקשות למענק “פגיעה ממושכת” עד ליום 31.5.2021.

קרא עוד….

ניוזלטר אפריל 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

 • מענק חזרה לעבודה בעקבות משבר הקורונה.
 • מענק למובטל העובד בשכר נמוך.
 • פטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל”ת.
 • מענקים בגין חודשים נובמבר-דצמבר.

קרא עוד….

ניוזלטר ינואר 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

 • תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר 2021.
 • לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך.
 • ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ –הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות עד ליום 31.12.2021.
 • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1/2021- עדכון הסכומים.
 • חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה.
 • מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.
 • רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2020.

קרא עוד….

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 4 בני ברק, מגדל ב.ס.ר
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113