HEB  ES  EN

ארכיון חדשות ועדכונים

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות בשנת 2018 תתאפשר עד ל-26.9.2019

הודעה חשובה – רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017

צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

הוראת ביצוע מס הכנסה ומע”מ מספר 7/2019 רשות המסים בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע”ז- 2016

הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2018/14 – רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

רשות המיסים פירסמה דו”ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2018

דחיית תחולת טופס ההצהרה על עסקה בין לאומית ( ט’ 1385)

דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי

חוזר מס הכנסה מספר 2019/2 בנושא: הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון מספר 245 לפקודת מס

חוזר מס הכנסה מספר /012019 – רשות המסים בנושא: מניות בכורה – סיווג לצרכי מס

עודכן מדריך לחוק לצמצום השימוש במזומן

עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע”מ

עדכון כתובות למשלוח דואר בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס”ה – 2005

דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות עסק/משלח יד/ניכויים טופס זה מיועד

הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים

דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות לחבר בני אדם/ניכויים

מענק לימודים – ביטוח לאומי

הטבות מס בישובים לשנת 2019 -סעיף 11 לפקודת מס הכנסה- עדכון שינויים

דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית

עודכן טופס מס הכנסה 2586 – הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה

ביום 1 ביולי 2019 יכנס לתוקף תקן 501 של בנק ישראל “השיק האחיד” בעניין הגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים.

• שיקים במתכונת הישנה שכבר מופקדים למשמרת בבנקים יפרעו בהתאם למועד.

• שיקים למוטב בלבד ללא הסבה שהמוטב מחזיק בהם וטרם הופקדו בבנקים – החוק מתייחס להסבות ולכן שיקים למוטב בלבד ימשיכו להיסלק כרגיל, למעט אם השיק פתוח – ללא שם המוטב. החוק אוסר על מתן וקבלה של שיקים פתוחים מכל סוג שהוא (למוטב בלבד וסחיר).

• ניתן להמשיך לעשות שימוש בכל פנקס שיקים קיים עד להודעה חדשה.


ניכוי מס במקור בגין הסכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

הסדר אורכות לקבלת ניהול תקין 2020

תיאום דמי ביטוח לאומי

דיווח אחיד בדוחות כספיים דברי הסבר לטופס 6111 לשנת 2018

רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט-1959 (להלן: “החוק”)

מדריך למוכר / רוכש זכויות מקרקעין 2019

ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים את הוראות החוק

הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר 2019

דע זכויותיך וחובותיך 2018

דף מידע לנערים עובדים (לרבות בחופשת הקיץ)

לרגל יום הגיוון הבינ”ל: רשות המסים מפרסמת מדריך זכויות מס חדש לאנשים עם מוגבלות

איחודי עוסקים – אי דיווח דו”ח שנתי מסכם

ועדת הכספים אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים עבור היעדרות הורים באזור הדרום ועוטף עזה בשל סגירת מוסדות החינוך

חוזר מיסוי מקרקעין מספר2/2019 רשות המסים – שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה

שינויים בקבלת קהל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה – רשות המיסים

סניפי הביטוח הלאומי יהיה סגורים ביום הזיכרון וביום העצמאות

רשות המסים את פתחה את המוקד לטיפול בנזקים ישירים באזור הדרום

דין וחשבון על הכנסה לשנת 2018 (טופס 1301)

דע זכויותיך 2018 – מדריך רשות המיסים למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת 2018

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2018

שידור והגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2018

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה- 21 בחודש 4/2019

עבודה ביום הבחירות ה- 21 לכנסת, אפריל 2019

אזהרה: אתר המתחזה לאתר הרשמי של רשות המיסים

הארכת תוקף נוספת והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2018 – הארכת מועד הגשה

הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2019 – רשות המיסים הנדון: הגשת דוחות שנתיים בניכויים באופן מקוון

מס הכנסה – מדריך לחייל המשוחרר

רשות המיסים משיקה יישום חדש בנושא שימוש לרעה באישורי פטור מניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת “גניבת זהויות”

סגירת משרדי רשות המסים לקבלת קהל ביום רביעי 20.3.19 בשעות אחה”צ

הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין  “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס:

+ להודעת רשות המיסים

+ לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מכס (שנים 2016 ו-2018)

+ לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס ערך מוסף (שנים 2016 ו-2018)

+ לטופס 1346 הדיווח למע”מ

+ לטופס 1346 הדיווח למכס

דיווח על חשבונות בנק לרשויות המס

רשות המיסים פירסמה סימולטור שנועד לסייע למלא אחר הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן 

הטבות מס בישובים לשנת 2019 -סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2019/1

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים, למע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, בינואר 2019

הודעה למעסיקים בנושא : הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל 2019

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

הפסקה זמנית בהנפקת אישורי תיאום מס, הכולל הטבות מס ליישובים

הבהרה לעניין פסק הדין של ביה”ד הארצי לעבודה לפיו, החל מה-1 בינואר 2019, כל הכנסה של המלצר מתשר תיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

חוזר מס הכנסה 20/2018  – רשות‏ המסים בנושא סמכות ‏המנהל‏ להורות‏ על ‏חלוקת‏ רווחים‏ לפי‏ סעיף ‏77 לפקודה

המדריך לצימצום השימוש במזומן בשפה הרוסית

עמדות חייבות בדיווח 2018

חוברת ניכויים שנתית מס הכנסה לשנת 2018

ביהמ”ש דחה על הסף תביעה להכרה בהוצאות של עצמאים על בתי קפה

הנחייה חדשה של מס הכנסה בנוגע לפטור מוגדל לבעלי שכר נמוך מהתקרה

הנדון: ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ הקלה נוספת והוראות לעניין -הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2019

הקדמת תשלום הקצבאות לרגל חג המולד – ביטוח לאומי

הודעה למשלמי דמי ביטוח בהוראת קבע בבנק בנוגע לחיוב כפול

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מהחברה

חוזר רשות המסים 17/2018 בנושא: החוק לצמצום השימוש במזומן

רשות המיסים איתרה מעלימי מס בביטקוין

חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית בביצועים

רשות המסים מנחיתה: כפל מס על ישראלים ברילוקיישן שקיבלו מניות או אופציות ושבו לישראל

הנדון: הוצאות בגין שירותי משרד

טופס 1348 נספח לדוח השנתי ליחיד (טופס 1301), הצהרת תושבות לשנת המס, דוח המפרט את העובדות בשל טענתי כי אינני תושב ישראל

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים

לתשומת לב הציבור: אתר המתחזה לביטוח לאומי

עקב המצב הבטחוני – נדחה מועד הדיווח והתשלום ליישובי הדרום – ביטוח לאומי

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע”מ החל בנובמבר 2018

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

הוראת פרשנות מספר 14/2018 – רשות המסים החבות במע”מ של שירותים הניתנים ל”ארגון בינלאומי” לצורך קיום “כנס בינלאומי” בישראל

קול קורא – הפחתת שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים בענפי החלב והבקר

חוזר‏ מס ‏הכנסה‏ מספר 15/2018- רשות המיסים – ‏ שינוי‏ מבנה ‏עסקי‏ בקבוצות ‏רב-לאומיות

סעיפים 3(ה) ו-3(ה3 )לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל

חוזר לקוחות בענין תמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע”מ

רכישה עצמית של מניות – החלטת מיסוי בהסכם 0699/18

רענון – מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים

בחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

הלוואה בריבית נמוכה – ישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י ) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה.

חוזר מס ‏הכנסה ‏מספר ‏12/2018 – רשות ‏המסים מחירי העברה‏- שיעורי‏ וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

חוזר מס ‏הכנסה ‏מספר ‏11/2018 – רשות ‏המסים קביעת‏ שיטת ‏מחירי‏ העברה ‏המתאימה ‏בפעילות‏ הקשורה‏ להפצה,‏שיווק‏ ומכירות‏ של‏קבוצה ‏רב‏ לאומית ‏בשוק.

 “חוק הנגישות נכנס לתוקף וכבר מוגשות תביעות בגינו” – כתבה בגלובס.

בחג הסוכות ובימי חול המועד יצאו חלק מעובדי רשות המסים בישראל לחופשת חג מרוכזת. להלן סדרי העבודה בחג ובימי חול המועד ביחידות השונות.

רוזנבלום הולצמן מאחלים שנה טובה
 משרדינו יהיו סגורים בין התאריכים:
ראש השנה 9-11/9/2018
יום כיפור 18-19/9/2018
סוכות וחוה”מ 23/9/2018-1/10/2018

 דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

הטבות מס בישובים – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 249), התשע”ח – 2018

תזכורת\הבהרה להודעה מתאריך 4 בפברואר בנושא: העברת הדיווח על רכישות מהרש”פ ומכירות לרש”פ לדיווח המפורט

ארגונים מקצועיים – הבהרה לעניין הגשת דוח שנתי בטופס 1215

טופס 1350 – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 מיסוי הכנסה לפי סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה – לבעלי מניות שיש להם יתרות חוב במהלך השנה לחברה בבעלותם, שימו לב לטופס המורכב (טופס 1350 המצ”ב) ששלטונות המס דורשים למלא עם הפירוט של סכומי משיכות במהלך השנה ונתונים רבים נוספים הנדרשים למלא.
יתרות חוב מעל 100,000 ש”ח יחייבו גילום מס או תשלום דיבידנד.
נשמח לסייע בנושא.

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 2/2018 תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים – פרסום רשות המיסים מיום 20.6.2018

הגדרת “כיבוד קל” בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות),התשל”ב- 1972

ועדת הכספים לרשות המיסים: “שנו את שווי השימוש ברכב או שנשנה באמצעות חקיקה” – לכתבה שפורסמה בכלכליסט – לחצו כאן

חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים

טופס 1350 נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 – מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט1 ) לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה – מדריך לחייל המשוחרר

פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה

חוק צמצום השימוש במזומן התשע”ח – 2018

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש יוני 2018

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ועדת הכספים אישרה ביום 1.5.18 רפורמה שתהפוך את תעודות הסל לקרנות נאמנות

מס הכנסה – מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל 2018

מכתב בנושא חוזר מס הכנסה 7/2017

נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה

רשות המסים מודיעה על מתן ארכה להגשת בקשות למענק עבודה עד 26.12.17

חוזר מס הכנסה מס’ 10/2017 – רשות המסים בנושא: סעיף 62 א לפקודת מס הכנסה- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

הודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016

מתן נקודות זיכוי להורים בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה

כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד – טופס 101

רשות המסים גיבשה מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים

Misconduct Costs of Banks – The Meaning Behind the Figure

הכרזה על רפורמה מקיפה בשיטת המס האמריקאית

שינוי הוראה בנוגע לפטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ

חלוקת דיבידנד מוטב מכוח הוראת השעה – עדכון נוהל
להמשך קריאה – לחצו כאן
להודעת רשות המיסים – לחצו כאן

דחיית מועד הדיווח באמצעים המקוונים

הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב עפ”י סעיף 97 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע”ז-2016

הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

דחיית מועד דיווח ותשלום הדוח המפורט למע”מ לחודש אוגוסט 2017

זכויותיך וחובותיך 2016- רשות המסים

טופס 902 מס הכנסה יצוא עקיף

העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

מס ריבוי דירות – דחייה נוספת בדבר ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות עד ליום 1 בספטמבר 2017

תכנית ‘נטו משפחה’: שר האוצר חתם על צו לביטול המכס על נעליים

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2016

הטבות מס לישובים סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

דחיית מועד תשלום ודיווח מע”מ ליום 17.5.17

דוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע בשנת המס 2016

דע זכויותיך וחובותיך 2016

נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

חוזר מס הכנסה מספר 2.2017 רשות המסים הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012

תזכיר חוק להגדלת נקודות הזיכוי הניתנות לבני זוג עובדים, הורים לילדים קטנים

הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה) והרחבת הזכויות של האב בתקופת הלידה

ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים בתוקף החל מיום 20.4.17

שיעורי הבלו על דלק בשקלים חדשים מעודכנים עד 31.08.2017

חישוב שיעורי הבלו להישבון הסדר סולר

מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי לפי סעיף – 9 ( 2 א) לפקודת מס הכנסה

דחיית מועדי הדיווח והתשלום ל– 24.4.2017 והסדר הדיווח והתשלום באינטרנט

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים

דיווח טופס 856 וטופס 126 לשנת 2016

דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע”מ של ה -15.3.17

מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות

נוהלי בלו פרק 2 הישבון בלו על סולר

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס לפי סעיף 21 ב לחוק הבלו על הדלק, התשי״ח – 1958

דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 231 ד לפקודת המכס

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס לפי סעיף 5א 2 לחוק מס קניה, התשי״ב – 1952

דיווח בגין חוות דעת לפי סעיף 67 ג לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו – 1975

בג”ץ מס ריבוי דירות

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן