HEB  ES  EN

ארכיון חדשות ועדכונים

 
 

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

הוראת פרשנות מספר 14/2018 – רשות המסים החבות במע”מ של שירותים הניתנים ל”ארגון בינלאומי” לצורך קיום “כנס בינלאומי” בישראל

קול קורא – הפחתת שיעורי המכס ביבוא מוצרים נבחרים בענפי החלב והבקר

חוזר‏ מס ‏הכנסה‏ מספר 15/2018- רשות המיסים – ‏ שינוי‏ מבנה ‏עסקי‏ בקבוצות ‏רב-לאומיות

סעיפים 3(ה) ו-3(ה3 )לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל

חוזר לקוחות בענין תמיכה בתוכניות מחקר ופיתוח

ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע”מ

רכישה עצמית של מניות – החלטת מיסוי בהסכם 0699/18

רענון – מיסוי רכישת תוספת מחסן או חניה לדירת מגורים

בחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

הלוואה בריבית נמוכה – ישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י ) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה.

חוזר מס ‏הכנסה ‏מספר ‏12/2018 – רשות ‏המסים מחירי העברה‏- שיעורי‏ וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

חוזר מס ‏הכנסה ‏מספר ‏11/2018 – רשות ‏המסים קביעת‏ שיטת ‏מחירי‏ העברה ‏המתאימה ‏בפעילות‏ הקשורה‏ להפצה,‏שיווק‏ ומכירות‏ של‏קבוצה ‏רב‏ לאומית ‏בשוק.

 “חוק הנגישות נכנס לתוקף וכבר מוגשות תביעות בגינו” – כתבה בגלובס.

בחג הסוכות ובימי חול המועד יצאו חלק מעובדי רשות המסים בישראל לחופשת חג מרוכזת. להלן סדרי העבודה בחג ובימי חול המועד ביחידות השונות.

רוזנבלום הולצמן מאחלים שנה טובה
 משרדינו יהיו סגורים בין התאריכים:
ראש השנה 9-11/9/2018
יום כיפור 18-19/9/2018
סוכות וחוה”מ 23/9/2018-1/10/2018

 דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

הטבות מס בישובים – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 249), התשע”ח – 2018

תזכורת\הבהרה להודעה מתאריך 4 בפברואר בנושא: העברת הדיווח על רכישות מהרש”פ ומכירות לרש”פ לדיווח המפורט

ארגונים מקצועיים – הבהרה לעניין הגשת דוח שנתי בטופס 1215

טופס 1350 – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 מיסוי הכנסה לפי סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה – לבעלי מניות שיש להם יתרות חוב במהלך השנה לחברה בבעלותם, שימו לב לטופס המורכב (טופס 1350 המצ”ב) ששלטונות המס דורשים למלא עם הפירוט של סכומי משיכות במהלך השנה ונתונים רבים נוספים הנדרשים למלא.
יתרות חוב מעל 100,000 ש”ח יחייבו גילום מס או תשלום דיבידנד.
נשמח לסייע בנושא.

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 2/2018 תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים – פרסום רשות המיסים מיום 20.6.2018

הגדרת “כיבוד קל” בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות),התשל”ב- 1972

ועדת הכספים לרשות המיסים: “שנו את שווי השימוש ברכב או שנשנה באמצעות חקיקה” – לכתבה שפורסמה בכלכליסט – לחצו כאן

חלופות נוספות למתווה ההקלות להסדרת החובות הנובעים מהיטל העסקת עובדים זרים בגין העסקת מסתננים

טופס 1350 נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 – מיסוי הכנסה לפי סעיף 3(ט1 ) לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה – מדריך לחייל המשוחרר

פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לענף התיירות שנגרם בשל הסלמת המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה

חוק צמצום השימוש במזומן התשע”ח – 2018

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש יוני 2018

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ועדת הכספים אישרה ביום 1.5.18 רפורמה שתהפוך את תעודות הסל לקרנות נאמנות

מס הכנסה – מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל 2018

מכתב בנושא חוזר מס הכנסה 7/2017

נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה

רשות המסים מודיעה על מתן ארכה להגשת בקשות למענק עבודה עד 26.12.17

חוזר מס הכנסה מס’ 10/2017 – רשות המסים בנושא: סעיף 62 א לפקודת מס הכנסה- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

הודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016

מתן נקודות זיכוי להורים בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה

כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד – טופס 101

רשות המסים גיבשה מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים

Misconduct Costs of Banks – The Meaning Behind the Figure

הכרזה על רפורמה מקיפה בשיטת המס האמריקאית

שינוי הוראה בנוגע לפטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ

חלוקת דיבידנד מוטב מכוח הוראת השעה – עדכון נוהל
להמשך קריאה – לחצו כאן
להודעת רשות המיסים – לחצו כאן

דחיית מועד הדיווח באמצעים המקוונים

הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב עפ”י סעיף 97 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע”ז-2016

הטבות מס לישובים- סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

דחיית מועד דיווח ותשלום הדוח המפורט למע”מ לחודש אוגוסט 2017

זכויותיך וחובותיך 2016- רשות המסים

טופס 902 מס הכנסה יצוא עקיף

העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

מס ריבוי דירות – דחייה נוספת בדבר ההצהרה של חייב במס ריבוי דירות עד ליום 1 בספטמבר 2017

תכנית ‘נטו משפחה’: שר האוצר חתם על צו לביטול המכס על נעליים

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2016

הטבות מס לישובים סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

דחיית מועד תשלום ודיווח מע”מ ליום 17.5.17

דוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע בשנת המס 2016

דע זכויותיך וחובותיך 2016

נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים

חוזר מס הכנסה מספר 2.2017 רשות המסים הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012

תזכיר חוק להגדלת נקודות הזיכוי הניתנות לבני זוג עובדים, הורים לילדים קטנים

הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה) והרחבת הזכויות של האב בתקופת הלידה

ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים בתוקף החל מיום 20.4.17

שיעורי הבלו על דלק בשקלים חדשים מעודכנים עד 31.08.2017

חישוב שיעורי הבלו להישבון הסדר סולר

מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי לפי סעיף – 9 ( 2 א) לפקודת מס הכנסה

דחיית מועדי הדיווח והתשלום ל– 24.4.2017 והסדר הדיווח והתשלום באינטרנט

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים

דיווח טופס 856 וטופס 126 לשנת 2016

דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע”מ של ה -15.3.17

מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות

נוהלי בלו פרק 2 הישבון בלו על סולר

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס לפי סעיף 21 ב לחוק הבלו על הדלק, התשי״ח – 1958

דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 231 ד לפקודת המכס

דיווח בגין חוות דעת לשנת המס לפי סעיף 5א 2 לחוק מס קניה, התשי״ב – 1952

דיווח בגין חוות דעת לפי סעיף 67 ג לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו – 1975

בג”ץ מס ריבוי דירות

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן