ביקורת פנימית

ביקורת פנימית

משרד רוזנבלום הולצמן ושות' מעניק שירותי ביקורת פנימית לגופים ציבוריים, לחברות ציבוריות, עמותות, ביקורת פנימית קיבוצים ותאגידים פרטיים. למשרד ניסיון רב בביצוע ביקורת פנימית בתאגידים בארץ ובחו"ל במגוון תחומי הפעילות. שירותי הביקורת הפנימית ניתנים על ידי עובדי המשרד המקצועיים המשלבים התמחויות בראיית חשבון, טכנולוגיות מידע, משפט, כלכלה, הנדסה, ביטוח, ניהול סיכונים, ביקורת חקירתית ועוד. הפעילות היא באחריות אישית של שותף במשרד, המנהל את התיק והמכהן כנושא המשרה הבכירה בגוף בו הוא ממונה אישית. 

הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק הביקורת הפנימית, חוק העמותות, וכן, בכפוף ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה הרלוונטיים החלים ספציפית על התאגיד המבוקר.

חלק חיוני מהביקורת הפנימית כולל ביצוע ביקורות בחו"ל בסניפים ובתאגידים קשורים המוחזקים על-ידי תאגידים ישראליים. ביקורות אלו מבוצעות על-ידי שותפים ואנשי צוות בכירים ומיומנים, אשר צברו ניסיון רב בפעילות בחו"ל, תוך סיוע מקצועי של ההתאגדות הבינלאומית עליה נמנה המשרד  (Morison Global) 

המשרד משמש כגוף מבקר בעמותות, מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור.

סיוע למבקר פנימי 

רוזנבלום הולצמן ושות' קשורים עם מבקרים פנימיים מכהנים למתן שירותים מקצועיים בתחום הביקורת הפנימית במיקור חוץ. השירותים ניתנים למחלקות ביקורת פנימית ולמבקרים פנימיים בתאגידים בעלי היקפי פעילות משמעותיים ומהותיים, כולל תאגידים ממשלתיים. 

במקרים אלו, פעילות הביקורת כפופה ומונחית על ידי המבקר הפנימי בארגון, תוך תיאום עימו ומשרתת את מטרותיו המקצועיות. 

הסיוע ניתן בהתאם לצרכי המבקר הפנימי הממונה ובהתאם לדרישותיו הספציפיות.

בקרת איכות על מערך הביקורת הפנימית 

לשותפים ברוזנבלום הולצמן ושות' הסמכה מטעם לשכת המבקרים בארה"ב לבצע הערכות (QA) ניסיון בביצוע הערכות חיצוניות בלתי תלויות על נאותות התפקוד של מערכי ביקורת פנימית בתאגידים מהותיים. הערכות אלו נדרשות על פי דרישות דירקטוריונים ורשויות ממלכתיות, כבסיס לחוות דעת הדירקטוריון על עבודת המבקר, מערך הביקורת הפנימית בתאגיד וככלי "פיקוח עליון" בידי דירקטוריונים של חברות מחזיקות. פיקוח זה מאפשר מעקב אחר תפקוד מערך הביקורת הפנימית בחברות מוחזקות, להן אורגנים נפרדים. 

לעיתים, הפנייה לשירות מבוצעת במשותף על ידי המבקר הפנימי והדירקטוריון במטרה ליתן הערכה/ המלצה אובייקטיבית להמשך הפעילות ולסייע למבקר הפנימי.