נושא:                               FW: חשוב! שינויים באגרה שנתית לעמותות לשנת 2020

 

 

תפריט נגישות

שלום רב,

 

ברצוננו להביא לידיעתכם, 
ב-1 לינואר 2020 יכנס לתוקף תיקון לתקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998. במסגרת התיקון ועל פי הוראת סעיף 4.2 (ד') לתוספת שבו:

1. יופחת סכום האגרה השנתית.

2. יבוטל ה"פטור" מתשלום אגרה.

 

להלן פירוט סכומי האגרה החדשים:

סטטוס

תעריף לתשלום בש"ח(*)

 

עמותה בשנתיים הראשונות שלאחר שנת ההתאגדות

150

 

עמותה שמחזורה הכספי לשנת 2018 אינו עולה על
300,000

150

 

עמותה שמחזורה הכספי לשנת 2018 עולה על 300,000

1133

תעריף מופחת
לתשלום עד 31.3.20

עמותה שלא דיווחה דיווח מקוון לשנת 2018

1133

תעריף מופחת
לתשלום עד 31.3.20

עמותה שמחזורה הכספי לשנת 2018 עולה על 300,000
ולא שילמה עד ליום 31.3.20

1506

תעריף מלא לתשלום
החל מה- 1.4.20

עמותה שלא דיווחה דיווח מקוון לשנת 2018 . ולא
שילמה עד ליום 31.3.

1506

תעריף מלא לתשלום
החל מה- 1.4.20

* תעריף נכון לשנת 2019. התעריף צמוד למדד, תעריך האגרה המעודכן יפורסם ב- 1.1.2020.

 

3. לידיעתכם, ככל שלא הגשתם בהתאם להוראות הדין דיווחים לשנת 2018 באופן מקוון, ובין היתר, את הדוח המילולי לשנת 2018 הכולל פירוט מחזור הכנסות שנתי של העמותה, הנכם פועלים בניגוד להוראות הדין וכן לא תוכלו להנות מהעריף המיוחד לעמותות בעלות מחזור עד 300,00 ₪. 

 

 

לתשומת ליבכם, תעריף האגרה לשנת 2020 ייקבע לפי המידע שיימצא במערכת רשם העמותות ביום 31.12.2019 .

על כן, מהרו לדווח ב אתר הפעולות המקוונות שלנו.

 

**לא יישלחו שוברי אגרה בדואר