יחד ננצח

התנהלות עסקית בזמן מלחמת "חרבות ברזל"

לאור המצב והתקופה, ריכזנו עדכונים שהתקבלו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" בתחומים השונים שיכולים לסייע בהתנהלות העסקית.

מוזמנים לפנות אלינו לשאלות והבהרות – לחצו כאן

בתקווה לימים שקטים!

רשות המסים

מלחמת "חרבות הברזל" - פיצוי מוגדל בגין נזק עקיף לעסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 15.11.23 את התקנות המסדירות מסלולי פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית בשל מלחמת חרבות ברזל.

התקנות מסדירות שלושה מסלולים של פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים אלה, אשר עומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, לרבות הפסקת פעילות ותשלום שכר לעובדים:
 
  • מסלול מחזורים – במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה.  
  • מסלול שכר – במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, בשל הנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב הביטחוני.
  • מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.
 
הגשת תביעה לפיצויים במסלולים שהוסדרו בתקנות אלה, תיעשה דרך המערכת המקוונת של רשות המסים, אשר תשמש גם לפיצוי עסקים בשאר חלקי הארץ.
תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודש אוקטובר 2023.
 

להנחיות – לחץ כאן

מלחמת "חרבות הברזל" - דחיית מועדים אוקטובר 2023

ביום 18.10.2023 נחקק חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023, אשר מטרתו להסדיר את זכאותם של אוכלוסיות שהוגדרו בחוק לדחיית מועדים לדיווחים ותשלומים אשר חלים במהלך התקופה הקובעת מיום 7 באוקטובר 2023 עד יום 7 בנובמבר 2023.

ביום 8 בנובמבר רשות המיסים פרסמה הנחיה המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים ומעדכנת את התקופה הקובעת ותקופת הדחייה לאור צו שניתן ביום 7.11.2023.               

בהתאם לצו זה התקופה הקובעת תוארך עד ליום ה 7- בדצמבר 2023 ותקופת הדחייה תוארך ל-60 יום או עד ל- 31.12.2023 (המוקדם מביניהם).

להנחיות – לחץ כאן

כמו כן, לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים, החליטו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ומנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', על מתן אורכה לכלל העוסקים והנישומים עד ליום שני ה- 27.11.2023, לדיווח ולתשלום מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023.

להנחיות – לחץ כאן

מלחמת "חרבות הברזל" - מתווה הפיצוי לעסקים

מליאת הכנסת אישרה ביום 9.11.23 את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ  וכן שורת הקלות במתווה החל"ת. 
 
מענק המשכיות עסקית:
על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023. לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.
 
הקלות במתווה החל"ת
פורסמו מספר הקלות במתווה החל"ת, בין היתר, הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה, הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות, הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום, תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים, ביטול 5 ימי המתנה ועוד.

מלחמת "חרבות הברזל" - זקיפת שווי שימוש ברכב

לאור המצב הביטחוני המיוחד בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 ועובדים רבים נוספים הוצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. לאור זאת, החליטה הנהלת רשות המסים להקל על אותם עובדים ופרסמה הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב.

בהתאם להנחיות,  עובדים אשר גויסו בצו 8 או הוצאו לחל"ת והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם, זאת במקום לזקוף שווי רכב מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.

מקדמות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ בשל מלחמת "חרבות ברזל"

מתוך רצון לסייע לבעלי העסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון הארץ, בהתמודדות עם המצוקה התזרימית שנוצרה להם בשל המצב הביטחוני, נפתחה מערכת המאפשרת להגיש הודעה על נזק ולבקש מקדמה עבור "נזק עקיף" שנגרם במלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה.

היעדרויות עובדים

במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג – 1973, מעסיק רשאי לתבוע פיצוי בגין שכר ששילם לעובד שנעדר מעבודתו "בשל היום שבו לא עבד העובד לפי הוראות כוחות הביטחון".
לאור מכלול האיומים על האוכלוסייה האזרחית המצויה בסמוך לגבול רצועת עזה ובגבול הצפון,
ניתנה הוראה לפינוי מאורגן של תושבים אלו על ידי מערכת הביטחון.
לפיכך, מעסיק של עובד שהינו תושב של אחד מהישובים שפונו, שלא הגיע למקום עבודתו בשל הנסיבות הביטחוניות והמעסיק שילם את שכרו, יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין השכר ששולם לעובד בנסיבות הללו.
ניתן יהיה להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית שתפתח ע"י רשות המיסים בתקופה הקרובה.

סיוע לתושבי העוטף המפונים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

קרן הפיצויים ברשות המסים אחראית על תשלום פיצויים לתושבי ישראל עבור נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה

בהתאם לחקיקה, זכאים התושבים מיישובי העוטף, שהם יישובי ספר, להגיש לקרן הפיצויים תביעות בגין נזקים ישירים (נזקים פיזיים למבנה, תכולה, רכב) וכן תביעות בשל נזקים עקיפים לעסקים (הנזקים הכלכליים שנגרמו כמו אובדן רווחים, הפסדים).
באפשרותם להגיש בקשות מקוונות למקדמות בגין הנזקים העקיפים (אבדן רווחים והפסדים לעסקים) באתר רשות המסים.

מלחמת ''חרבות ברזל'' הקלות נוספות שפורסמו ע"י רשות המיסים

ביום 16 באוקטובר 2023, רשות המיסים פרסמה הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל", להלן:

  1. הקלה לעניין מועד הגשה ותשלום הדוח התקופתי בגין חודש ספטמבר 2023 עד לתאריך 26.10.2023.  הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ש"ח להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע"מ בלבד לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני, 27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות. 

הארכת תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.

מודל "חשבוניות ישראל" - עדכון - דחיה ליום 31.3.24

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", ולאור ההבנה כי בימים קשים אלו ישנם עוסקים הנדרשים לזמן נוסף על מנת להשלים את הפיתוח הטכנולוגי הנדרש כדי לעמוד בדרישות החוק, רשות המסים החליטה להתיר ניכוי מס תשומות באמצעות חשבונית מס גם ללא מספר הקצאה, וזאת עד ליום 31 במרץ 2024.

 

תיקון חוק מס ערך מוסף בקשר להקצאת מספרי חשבוניות מס נועד לסייע למאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות. במסגרת החוק, נקבע כי החל מה-1 בינואר 2024, רשות המסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת, מספרי הקצאה לחשבוניות מס, שיידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ₪ לשנת 2024), ובהתאם למתווה הקבוע בחוק.

 

בימים אלה, בשל מצב המלחמה בו שרויה מדינת ישראל, החליטה רשות המסים לקדם מספר מהלכים לדחיית מועדים ומתן הקלות שונות לעוסקים. במסגרת זו ובנסיבות חריגות אלה, הוחלט על ידי רשות המסים כי חשבוניות מס הנושאות תאריך שבין 1.1.24 לבין  31.3.24, יותרו לניכוי כמס תשומות גם ללא מספר הקצאה, בשל הכרתן כ"מסמך אחר".

קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2024

ביום 23.10.23 פורסמו מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה לשנת המס 2024.

להלן מועדי הדיווח והתשלום כפי שהוגדרו בחוק:
דוחות תקופתיים למע"מ ומקדמות מס הכנסה – 15 לחודש.
ניכויים מס הכנסה – 16 לחודש.
דוחות מפורטים מע"מ – 23 לחודש.

בקביעת מועדי הדיווח והתשלום לשנת המס 2024 נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:
1. הוראת סעיפים 173ב ו -175 (ו) לפקודת מס הכנסה וסעיף 67 (ב1) לחוק מע"מ.
2. כמות ימי העסקים בכל חודש.
3. להותיר את ההסדר לדווח / תשלום מקוון עד 19 לחודש על כנו.

ביטוח לאומי

מלחמת "חרבות הברזל" עדכונים מביטוח לאומי

להלן מספר עדכונים מביטוח לאומי בעקבות מלחמת "חרבות הברזל":

תנאי הזכאות לתגמולי מילואים למגוייסי מלחמת "חרבות ברזל"
הביטוח הלאומי משלם תגמולי מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח), כולל לשירות חצי יומי, ולא פחות מסכום מזערי שקבע החוק, על פי אישור צבאי מתאים.
לפרסום באתר ביטוח לאומי – לחץ כאן

סיוע לנפגעי פעולות איבה במלחמת "חרבות ברזל" ולבני משפחותיהם
הביטוח הלאומי נותן סיוע מסוגים שונים כולל תמיכה רגשית למשפחות השכולות, למשפחות החטופים ולנפגעי הטרור ובני משפחותיהם.
לזכאות לגמלאות ולהטבות לנפגעי איבה יש להגיש תביעה.
לפרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי על הטיפול הראשוני לנפגעי פעולות איבה – לחצו כאן
לריכוז כל המידע על נפגעי פעולות איבה באתר הביטוח הלאומי – לחצו כאן

עובדים ומתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב מלחמת "חרבות ברזל"
ביטוח נפגעי עבודה נועד לבטח את המעסיקים ואת העובדים, שכירים ועצמאים, ללא מגבלת גיל, בגין אירועים שקרו בזמן העבודה ובתנאים מסוימים גם בדרך מהעבודה או אליה או בהתנדבות מוכרת, והכל לפי החוק ולאחר הגשת תביעה.
מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בביטוח הלאומי בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" מי שנפגעו במסגרת העבודה והתלויים בהם.
לפרטים נוספים לנפגעי עבודה באתר הביטוח הלאומי – לחצו כאן

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם, ללא תלות בגיל ועם סכום תגמול מינימום.
לאור כמות המתנדבים העצומה שהתגייסו לסייע במסגרת המלחמה, כדאי להכיר מתי פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת בביטוח הלאומי לצורך זכאות לגמלאות.
כ"מתנדב" בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" נחשב מי שפועל בהתנדבות שלא בשכר למען הזולת, למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית
לריכוז מידע באתר הביטוח הלאומי בנושא פגיעה בזמן התנדבות מוכרת – לחצו כאן

זכאות עובד בחל"ת לדמי אבטלה בזמן מלחמת "חרבות ברזל"
עובד בחל"ת יקבל דמי אבטלה כפוף לתנאים שבחוק ואם הוא דורש עבודה. יש לבדוק את הוראות לשכת התעסוקה ופיקוד העורף.
העובד מגיש תביעה מקוונת משולבת של הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה ומאשר לביטוח הלאומי לבקש מהמעסיק טופס 100 ייעודי לגמלאות.
מעסיק שהוציא לחל"ת את העובד ביוזמת המעסיק, לתקופה של 30 יום לפחות, ישדר טופס 100 ייעודי לגמלאות על פי דרישת הביטוח הלאומי, או מיוזמתו באישור העובד.
הביטוח הלאומי הבהיר, כי האישור העקרוני של דמי האבטלה מחייב תקופת חל"ת רצופה של 30 ימים לפחות, ותשלום דמי האבטלה מתחיל לאחר ניכוי ימי החופשה.
חשוב להבהיר, שעל פי החוק כיום, אם העובד יחזור לעבוד לפני תום 30 ימי החל"ת, העובד לא יקבל דמי אבטלה.

זכאות עובד בחל"ת לדמי אבטלה על פי החוק מיום 1.7.2021
חוק הביטוח הלאומי בתוקף מיום 1.7.2021 קובע ככפל עם דמי אבטלה גם את דמי החופשה שטרם שולמו. דמי אבטלה לא משולמים למובטל שזכאי לימי חופשה, גם אם לא ניצל אותם והם לא שולמו לו.
סעיף 320(ז)(4ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע, שאין זכאות לדמי אבטלה למבוטח בחופשה ללא תשלום בעד ימי החופשה הצבורים שהמבוטח זכאי להם, בין ששולם בעדם שכר ובין שלא שולם.
הביטוח הלאומי פרסם את תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה באתר, כולל בתקופת המלחמה.
להסבר באתר הביטוח הלאומי – לחצו כאן

חוזר ביטוח לאומי בנושא ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו לצרכי תשלום דמי ביטוח

ביום 26.9.2023 ביטוח לאומי פרסם חוזר בנושא ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו לצרכי תשלום דמי ביטוח.

לעמדת הביטוח הלאומי, מעסיק אינו רשאי לקזז הוצאות מהכנסת העבודה של עובדיו החייבת בדמי ביטוח, גם אם הוצאות אלה מותרות לעובדים בניכוי לצורכי מס הכנסה.

עמותות

מלחמת ''חרבות ברזל'' שימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום על ידי עמותות וחל''צ

ביום 15.10.2023 פרסמה רשמת העמותות וההקדשות הנחיה בעניין שימוש בכרטיסי אשראי על ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור המקלה על פעילות עמותות.

מדובר בהקלה משמעותית הקובעת כי בעת המלחמה יתאפשר לכלל העמותות והחל"צים לעשות שימוש בכרטיס אשראי, בהתקיים התנאים המפורטים בחוזר.

בנוסף, יתאפשר שימוש בישומון תשלום (למשל BIT, PAYBOX) רק לשם קבלת כספים במישרין לחשבון בנק העמותה.

הנחייה זו תעמוד בתוקפה עד להחלטת הממשלה על תום מצב החירום, והיא גוברת על האמור בעניין זה בהנחיות רשמת העמותות להתנהלות עמותות.

אחרים

הקלות וסיוע לתעשייה ולעסקים בתחומי שדרות ויישובי עוטף עזה בתכניות רשות ההשקעות במסלולי מענקים והון אנושי

לאור המצב הבטחוני בו שרויה מדינת ישראל עקב מלחמת "חרבות ברזל", ובמטרה להקל על עסקים ולעודד המשך השקעות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה אישרה ביום 16.10.23 שורת הקלות המיועדות לעסקים בתחומי שדרות ויישובי עוטף עזה להם תכניות השקעה מאושרות או מבוקשות במסגרת מסלולי מענקים והון אנושי של הרשות. 

ההקלות מיועדות ליישובים, לרבות אזורי תעשייה, הנכללים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

ההקלות יחולו בשלב זה למשך שנתיים (עד ליום 31 באוקטובר 2025).  

הגשת בקשה למענק סיוע לתושבי העוטף

תושבי העוטף אשר פונו או התפנו ממקום מגוריהם החל מיום 7.10.23, זכאים להגיש בקשה למענק סיוע להתארגנות ראשונית. 

סכום המענק הוא 1,000 ₪ לאדם, ועד לגובה של 5,000 ₪ למשפחה (הורים וילדיהם שטרם הגיעו לגיל 18).

להלן רשימת היישובים הזכאים:
אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמיה, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.

מלחמת "חרבות ברזל" הנחיית אי אכיפה בעניין השארת הודעה וחזרה לצרכן

לאור המצב הבטחוני ובכלל זה גיוס כוחות מילואים המשפיע על מצבת כוח האדם,

ביום 17.10.23 הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן פרסמה הנחיית "אי אכיפה בעניין השארת הודעה וחזרה לצרכן".

במסגרת ההנחייה, הרשות הנחתה את עובדיה לא לנקוט בהליכי אכיפה מנהלית כלפי עוסק אשר מפורט בתוספת השניה לחוק הגנת הצרכן לגבי עמידה בהוראות תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), תשע"ב – 2012.

חוק דחיית המועדים

ביום 18 באוקטובר, 2023 התקבל בכנסת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק").

החוק קובע כי אוכלוסיות המושפעות מהמלחמה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק יוכלו לדרוש דחיית מועדים לקיום חיובים שנקבעו בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית, ואשר המועד לקיומם חל בתקופה שבין ה-7 באוקטובר, 2023 ועד ה-7 בנובמבר 2023.

החוק שנחקק בחקיקת בזק קובע בין היתר זכאות לדחיית מועדים גם על פי הסכמים, באופן שמאפשר למי שזכאי לכך על פי החוק לדחות את מועד הקיום של חוזה לתקופה של 30 ימים (מבלי שהדבר ייחשב להפרת חוזה או יגרור ריבית פיגורים).

הסדר הדחייה האמור אינו מובן מאליו, בעיקר כאשר חל (למעט סייגים מעטים) כמעט על כל החוזים הקיימים, ובכלל זה חוזים במגזר הפרטי ובין אנשים פרטיים, ובהתאם גם על הסכמי הלוואות (לרבות משכנתאות).

נא מלאו את הפרטים, ונחזור אליך בקדם:

נבהיר, כי כל הכתוב בעמוד זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

ט.ל.ח