סיוע בהליכים משפטיים

ליווי וסיוע לעורכי דין בתחום המשפטי:

 • מחלוקות עסקיות בין שותפים ובעלי מניות.
 • מחלוקות פיננסיות בהליכי פרידה / גירושין.
 • העדפות נושים וקיפוח זכויות מיעוט.
 • חדלות פירעון.
 • בדיקות מיוחדות עבור שותפים עסקיים בלתי פעילים. 
 • אימות דיווחים ומיצגים חשבונאיים.
 • תביעות חוב ואימותן מול חברות בפירוק ומנהלי עיזבונות.
 • בדיקת וניתוח נסיבות לצבירת הפסדים ו/או חדלות פירעון של תאגידים.
 • הערכת היקפי נזקים שמקורם באירועים אקסוגניים.
 • הערכת שווי נכסים בעת מחלוקות עסקיות ומשפחתיות.

ליווי וסיוע לאנשי מקצוע בתחום כינוס נכסים:

 • בדיקות "הרמת מסך".
 • בדיקות כלכליות וחשבונאיות של מנהלים בארגונים ותאגידים.
 • איתור כלכלי של הברחת נכסים.