הגנת הפרטיות

הגנת הפרטיות הינה נחלת הכלל הפוגשת את כל סוגי הארגונים, בכל צורות ההתאגדות. תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז -2017, תקפות על כל גורם המחזיק מידע פרטי על אנשים נוספים. לא מדובר עוד בהוראות ייעודיות עבור חברות ציבוריות או ארגונים הכפופים להנחיות הרשות להגנת הפרטיות, אלא על כלל האוכלוסייה במחזיקה במידע פרטי, בכפוף לרמת סיווג אבטחת המידע הנדרש עבור מאגר המידע.

רוזנבלום הולצמן – סיוע בהטמעת מערך הגנת הפרטיות

במשרדינו צוות ייעודי המתמחה בפיתוח מערך הגנת הפרטיות, בהתאם לצרכי הלקוח, רמת סיווג המידע הנדרש ובהתאם לאופי פעילותו של הלקוח.

הצוות עובד בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח, כאשר השירות מתחיל בפגישת אפיון מעמיקה/ שאלון עומק הנשלח ללקוח. מטרת הפגישה / שאלון הינה הבנת תהליכי העבודה, סביבת מערכות המידע , אופי והיקף המידעים המנוהלים בארגון לצורך סיווג רמת אבטחת המידע נדרשת. 

שירות נלווה נוסף המוצע על ידי משרדינו:

1. כתיבת נהלי עבודה בתחום.

2. ביצוע ביקורת לבחינת עמידת הארגון בתקנות הגנת הפרטיות.

3. ליווי מקצועי והנחיה אישית.