ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית הינו ענף העוסק בתחום של איתור הונאות ומעילות, כימות היקף הנזקים הנובעים מהן, חשיפות הגורמים המעורבים ודרכי פעולה וכן מניעת מעשי הונאה כגון: הונאות פיננסיות, הונאות מחשב והלבנות הון שחור וכספים שמקורם בארגוני טרור. ביקורת חקירתית נערכת בקרב תאגידים עסקיים, ארגונים מסחריים, גופים ומוסדות ממשלתיים, רשויות מקומיות, קיבוצים, תאגידים קיבוציים וכדומה.

במקרים בהם קיימים חשד להתנהלות פיננסית לקויה וצורך לאתר חשודים ולמנוע הונאות עתידיות, הביקורת החקירתית תכלול מעקב כלכלי אחרי נכסים פיננסיים ותעסוק גם בבחינת תרחישים חריגים בתהליכים הפיננסיים, העסקיים והאדמיניסטרטיביים, אשר עלולים להשפיע על איתנותו הכלכלית של הארגון.

משרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן ושות' מתמחה בנושא ביקורת חקירתית על מגוון תחומיו לרבות איתור הונאות ומעילות, ומעורב בחשיפת עשרות מעשי הונאה והובלתם לטיפולן של ערכאות משפטיות. 
צוות מנוסה ודיסקרטי, הכולל חוקר מעילות מוסמך מטעם הלשכה האמריקאית לחקירת מעילות (CFE), משתף פעולה עם מומחי חקירות ופועל בחשאיות מלאה, תוך שמירה קפדנית על מידור וסודיות מוחלטים לאורך תהליך הבדיקה מתחילתו ועד תומו.
המוניטין המקצועי של המשרד נשען על ידע מקיף, הכשרה ייעודית וניסיון עשיר של למעלה מ- 20 שנה בתחום הביקורת החקירתית, הן בישראל והן בעולם, כחבר בהתאגדות הבינלאומית – Morison Ksi.

מגוון השירותים שהמשרד מספק ללקוחותיו במגזרים השונים, החל משלב הפניה וכלה בדיווח תוצאותיה, כולל:

איתור הונאות ומעילות כמו גם אי סדרים כספיים:

 • דוחות ביקורת חקירתית וחוות דעת מומחה מבוססת ביקורת חקירתית.

 • איתור הונאות באמצעות מחשב.

מניעת הונאות, מעילות ואי סדרים כספיים:

 • זיהוי וצמצום אפשרויות החשיפה להונאות בארגון ומחוצה לו.
 • ניתוח כשלים.
 • בחינת אפקטיביות מנגנוני הבקרה הקיימים והמלצות לשיפור.
 • בניית תכנית למניעת מעשי הונאה ומעילה (Antifraud Plan) 
 • הטמעת תהליכי בקרה משלימים.
 • התווית והטמעת מדיניות והתנהלות ארגונית סדורה בקרב מנהלים ועובדים.
 • הערכת סיכונים על בסיס תקנים מקצועיים מקובלים. 

כימות הונאות, מעילות ואי סדרים כספיים:

 • אומדן נזקים פיננסיים הנובעים ממעשי ההונאה.

חקירה חשבונאית:

 • חקירת מצגים חשבונאיים עבור משקיעים, בנקים, חברות ביטוח, תאגידים ומנהלי עיזבון.
 • ביקורת חקירתית של מצגים פיננסיים.
 • הערכות שווי ותחזיות כלכליות לקראת השקעה ברכישת נכסים, עסקים, פוליסת ביטוח, ובטחון להלוואה.

ליווי וסיוע לעורכי דין בתחום המשפטי:

 • מחלוקות עסקיות בין שותפים ובעלי מניות.
 • מחלוקות פיננסיות בהליכי פרידה / גירושין.
 • העדפות נושים וקיפוח זכויות מיעוט.
 • חדלות פירעון.
 • בדיקות מיוחדות עבור שותפים עסקיים בלתי פעילים. 
 • אימות דיווחים ומיצגים חשבונאיים.
 • תביעות חוב ואימותן מול חברות בפירוק ומנהלי עיזבונות.
 • בדיקת וניתוח נסיבות לצבירת הפסדים ו/או חדלות פירעון של תאגידים.
 • הערכת היקפי נזקים שמקורם באירועים אקסוגניים.
 • הערכת שווי נכסים בעת מחלוקות עסקיות ומשפחתיות.

ליווי וסיוע לאנשי מקצוע בתחום כינוס נכסים:

 • בדיקות "הרמת מסך".
 • בדיקות כלכליות וחשבונאיות של מנהלים בארגונים ותאגידים.
 • איתור כלכלי של הברחת נכסים.

 

זקוקים לשירותי ביקורת חקירתית איכותית?
הצטרפו לעשרות לקוחותינו הממנפים מידי יום את היכולות המקצועיות שמציע משרד רואי חשבון רוזנבלום-הולצמן לטובת צמיחתם העסקית.