ביקורת וחשבונאות

סיכוני סייבר

לרוזנבלום הולצמן ושות' ניסיון רב בביצוע ביקורת דו"חות כספיים שנתיים ודוחות כספיים תקופתיים, לרבות דוחות ערוכים לפי כללי IFRS. עריכת הדוחות הכספיים לחברות, שותפויות, קיבוצים, עמותות ומלכ"רים, רשויות מקומיות וחברות ציבוריות. צוותי המשרד אחראים להגשת הדו"חות במועד ולהצגתם בפני הדירקטוריון, בעלי המניות, חברי הקיבוץ, חברי העמותה והרשויות השונות בהתאם לנדרש.

המשרד מטפל במגוון רחב של תאגידים כגון: חברות תעשייתיות, מסחריות, נותני שירותים, חברות הייטק, תיירות, מקצועות חופשיים, תשתיות נדלן ובניה, חברות ממשלתיות, עמותות וכו'.

ביקורת הדוחות הכספיים מבוצעת בהתאם לגילויי דעת של לשכת רו"ח, המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, כללי דיווח כספי בין בינלאומיים (IFRS), חוק ניירות ערך, חוק החברות ועוד.

למשרד יש את הידע והמשאבים על מנת לתת ללקוח שירות מקצועי. הביקורת מבוצעת באיכות גבוהה. במחלקת הביקורת עובדים עם ידע נרחב וניסיון רב הנותנים שרות מהיר, יעיל, מסור, נעים ויחס אישי. כל תאגיד מקבל שירות מרו"ח בכיר ושותף במשרד עם זמינות מידית. 
אנו רואים בכל לקוח שותף אסטרטגי והצלחתו מהווה הצלחתנו.