HEB  ES  EN

תחומי פעילות

ביקורת וחשבונאות

לרוזנבלום הולצמן ושות’ ניסיון רב בביצוע ביקורת דו”חות כספיים שנתיים ודוחות כספיים תקופתיים, לרבות דוחות ערוכים לפי כללי IFRS. 

מיסוי ודוחות לצרכי מס

מחלקת המיסוי ברוזנבלום הולצמן ושות’ מעניקה ללקוחות מכל המגזרים מגוון שירותים המבוססים על ידע וניסיון מעמיקים בתחומי המיסוי השונים.

ביקורת פנימית

רוזנבלום הולצמן ושות’ מעניק שירותי ביקורת פנימית לגופים ציבוריים לחברות ציבוריות, עמותות, קיבוצים ותאגידים פרטיים. 

ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית הינו תחום העוסק באיתור הונאות ומעילות, כימות היקף הנזקים הנובעים מהן, חשיפות הגורמים המעורבים ודרכי פעולה וכן מניעת מעשי הונאה.

סיוע בהליכים משפטיים

ליווי וסיוע לעורכי דין בתחום המשפטי: מחלוקות עסקיות בין שותפים ובעלי מניות, מחלוקות פיננסיות בהליכי פרידה / גירושין, העדפות נושים וקיפוח זכויות מיעוט, חדלות פירעון.

ביקורת מערכות מידע

חברת introSight, מקבוצת רוזנבלום  הולצמן ושות’ רואי חשבון, הוקמה במטרה לסייע ליחידת מערכות המידע של התאגיד.

ייעוץ כלכלי והערכות שווי

למשרדנו מחלקה כלכלית מקצועית, המעניקה שירותי ייעוץ מקצועיים במכלול תחומים כלכליים.

ניהול סיכונים

במסגרת השירותים הנלווים שמעניק רוזנבלום הולצמן ושות’ ללקוחותיו, באמצעות חברת ר.ה. ביקורת ומידע בע”מ שבבעלותנו, נכללים בין היתר נושאי: חשבות שכר, בדיקות שכר וביקורת על חברות כוח אדם.

שירותים נלווים ובדיקות נאותות חשבונאיות

רוזנבלום הולצמן ושות’ מייעץ ללקוחותיו במגוון תחומים: ניהול סיכונים, (יישום SOX 404- ו SOX 302) יישום הוראות סרבנס-אוקסלי הוראות ממשל תאגידי וסיוע לעורכי דין וליועצים משפטיים.

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113