ניוזלטר דצמבר 2017

רצ”ב נושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2017 הכוללים:

שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו”הפרשות סוציאליות” בשנת 2017, הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2017, מפקד המלאי ל- 31 בדצמבר 2017, תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים, חסכון לעצמאיים ומדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל – רשות המיסים.

כמו כן:
מתווה הקלות שגיבשה רשות המיסים לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים ו חוזר מס הכנסה מס’ 10/2017 – רשות המסים סעיף 62א לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים