HEB  ES  EN

מענה דיגיטלי ללקוחות רוזנבלום הולצמן

מוקד לסוגיות בתקופת הקורונה:

ללקוחותינו ועמיתינו,

בתקופה מורכבת ומאתגרת זו אנו מקבלים פניות ובקשות למידע מקצועי וברור. לצורך מתן מענה יעיל, הגדרנו מוקד מיוחד לפניות מקצועיות ייחודיות לתקופה זו. הפנייה הינה למוקד אחד שיפנה הסוגייה לצוות המקצועי הרלוונטי לתחום, להלן התחומים:

  • מיסוי פרט וביטוח לאומי
  • מימון ואשראי (תאגידים ועצמאיים)
  • נושאי שכר, חופשה והיעדרות
  • ביקורת פנימית וניהול סיכונים
  • מערכות מידע אבטחת מידע וסייבר
  • חשבונאות וביקורת
  • מיסוי תאגידים ומיסוי בינלאומי

השירות ניתן ללקוחותינו בלבד, נא מלאו הפרטים הנדרשים לצורך הפנייה והיא תועבר לגורם המקצועי למענה מהיר.

לרשותכם בכל עת, בריאות טובה ויחד נצליח.

חג פסח כשר ושמח,

רוזנבלום הולצמן ושות’

בחר את נושא השאלה: