קיבוצים, מושבים ואגודות שיתופיות

רוזנבלום הולצמן ושות' משמש כרואה חשבון של קיבוצים, מושבים, מפעלים קיבוציים וארגוני קניות. הטיפול בתחום מרוכז על ידי שותפים במשרד, שהינם בעלי ניסיון וותק רב בסוגיות המקצועיות של המיסוי המורכב בתחום.

למשרד ניסיון רב בביצוע ובסיוע לתאגודים בתוך הקיבוץ, תוך הבנה עמוקה של צרכי המשק והכנת "מודל התפרנסות". המשרד מביא בחשבון את צרכי הקיום של הקהילה וההחלטות הפרטניות של כל קיבוץ ומלווה את התאגוד עד לשלב הסופי של הרישום בפועל בספרים (תהליך היישום).

בנוסף, המשרד פעיל בתחום הביקורת הפנימית בקיבוצים, ארגוני קניות, בתי אריזה, מכוני תערובת ותעשייה קיבוצית, המופעלים על ידי המשרד הראשי  ועל ידי סניף הצפון.