HEB  ES  EN

עמותות ותאגידים ציבוריים (מלכ"ר)

רוזנבלום הולצמן ושות’ משמש כרואה חשבון של עמותות, מלכ”רים וגופים נתמכים. הטיפול בתחום מרוכז על ידי שותפים במשרד, שהינם בעלי ניסיון וותק רב בתחום, על היבטיו השונים.

למשרד ניסיון רב בביצוע ביקורות ובדיקות לרבות עבור הרשמים ורשויות הפיקוח לעמותות, מלכ”רים וגופים נתמכים.

הביקורות מבוצעות על-ידי צוותים מקצועיים ומיומנים, להם ניסיון והיכרות נרחבים עם ההוראות הרלבנטיות בתחום. בנוסף, בוחנים הצוותים את העמידה בהוראות הספציפיות החלות על הגופים לרבות, בדיקות עמידה בכללי המבדק הפנימי, השקיפות ונהלי העבודה הפנימיים.

 

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113