נדל"ן ותשתיות

רוזנבלום הולצמן ושות' משמש כמשרד רואי החשבון של חברות בתחום הנדל"ן והתשתיות, כולל ייצוג בפני שלטונות מס הכנסה, מע"מ, ניכויים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב. הטיפול בתחום מרוכז על ידי שותפים במשרד, שהינם בעלי ניסיון וותק רב בתחום, על היבטיו השונים.

למשרד ניסיון רב בביקורת פנימית, במתן שירותי ייעוץ ובסיוע בביקורות הנדסיות בפרויקטים בתחום הנדל"ן והתשתיות בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני ש"ח.  

בביקורות אנו בוחנים נושאים מגוונים: היבטים רישומיים (טאבו, שעבודים, מערכות עזר), היבטים הקשורים בעלויות בנייה והקמה (אומדנים מראש, מכרזים, כתבי כמויות, אישורים הנדסיים, עבודות נוספות וחריגות, התקשרויות עם יועצים ומתכננים), היבטי שיווק, השכרה, גבייה והוצאות תפעוליות שוטפות בפרויקטים של נדל"ן מניב.