נאמנויות וקרנות נאמנות

נאמנויות

רוזנבלום הולצמן ושות' נערך לשינויים המהותיים שעבר תחום קרנות הנאמנות בשנים האחרונות, ביניהם: הקמת קרנות נאמנות אשר השקעותיהן מנוהלות בידי מנהלי השקעות חיצוניים (HOSTING), גידול ניכר בהיקפי ההשקעות בחו"ל תוך פיזור גיאוגרפי רחב, הקמת קרנות נאמנות מתמחות באפיקי השקעה ייחודיים, הקמת קרנות נאמנות מסוגים חדשים (אגד קרנות, קרן כספית וכדו'), שינויים משמעותיים ברגולציה החלה על פעילות קרנות הנאמנות ועוד.

המשרד ביצע פרויקטים רבים בתחום קרנות הנאמנות, ביניהם ביצוע ביקורת "שטח" אצל מנהלי קרנות רבים עבור חברה לנאמנות ועריכת סקרי סיכונים במנהלי קרנות. לשותפי המשרד ניסיון כמבקרים פנימיים של מנהלי קרנות מהבולטים בשוק ההון.