מגזר ציבורי (תאגידים ממשלתיים ועירוניים)

מגזר ציבורי

רוזנבלום הולצמן ושות' מעניק שירותי ביקורת ושירותי ייעוץ למשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות ומוסדות. הביקורת בתאגידים הנמנים על המגזר הציבורי, מבוצעים במגוון תחומים לרבות, בחינת ההיבטים הפיננסיים, מעקב אחר השקעות, מעקב אחר פרויקטים, עמידה בתקנות הספציפיות החלות על התאגיד, עמידה בכללי המבדק הפנימי, השקיפות ונוהלי העבודה הפנימיים.

הביקורות מבוצעות על-ידי צוותים ותיקים ומיומנים, להם ניסיון והיכרות נרחבים עם ההוראות הרלבנטיות, כגון: תקשי"ר, תכ"ם, רשות חברות ממשלתיות ונש"מ, חוזרי החשכ"ל, הסכמים קיבוציים ועוד.