חברת החזקות

רוזנבלום הולצמן ושות' משמש כרואה חשבון של חברות החזקות, כולל ייצוג בפני שלטונות מס הכנסה, מע"מ, ניכויים, ביטוח לאומי וכיוצ"ב. הטיפול בתחום מרוכז על ידי שותפים במשרד, שהינם בעלי ניסיון וותק רב בתחום על היבטיו השונים.

למשרד ניסיון רב בביצוע ביקורת פנימית ומתן שירותי ייעוץ בחברות החזקות מהגדולות במשק. הביקורת כוללת, בין היתר, פיקוח על תפקוד מערכי ביקורת פנימית בחברות המוחזקות, בחינת הליכי אישור עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים, מעקב אחר יישום החלטות שהתקבלו במוסדות החברה, דיווחים מיידיים לרשות ניירות ערך ולבורסה, יישום הנחיות ממשל תאגידי וכו'.

היבט נוסף בו עוסקת הביקורת הינו בחינת נאותות מערכת הדיווחים והמצגים המועברים על-ידי החברות המוחזקות, ובכלל זה, תאגידים בחו"ל.