HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אוקטובר 2019

  1. מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה, ניכויים, ביטוח לאומי, ביטוח ופנסיה.

14.11

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום שלישי 19 בנובמבר 2019.

31.10

רשות המסים ניצחה: בשורה רעה לזכייני המותגים הבינלאומיים בישראל

11.9

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

3.9

הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות בשנת 2018 תתאפשר עד ל-26.9.2019

3.9

הודעה חשובה – רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017

2.9

צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות