HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר דצמבר 2018

  1. אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2018.
  2. חוזר מס הכנסה מס’ 07/2017 – רשות המיסים מיום 22.8.2017 בנושא סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה.

  3. חוזר רשות המיסים – 17/2018 בנושא: החוק לצימצום השימוש במזומן.

16.1

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים, למע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, בינואר 2019

16.1

הודעה למעסיקים בנושא : הבחירות לכנסת העשרים ואחת שיתקיימו באפריל 2019

16.1

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

15.1

הפסקה זמנית בהנפקת אישורי תיאום מס, הכולל הטבות מס ליישובים

8.1

הבהרה לעניין פסק הדין של ביה”ד הארצי לעבודה לפיו, החל מה-1 בינואר 2019, כל הכנסה של המלצר מתשר תיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו

6.1

 ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

6.1

חוזר‏ מס‏ הכנסה‏ מספר 20/2018 – רשות‏ המסים בנושא סמכות ‏המנהל‏ להורות‏ על‏ חלוקת‏ רווחים‏ לפי‏ סעיף ‏77 לפקודה

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113