HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אפריל 2020

התפשטות נגיף הקורונה מציבה אותנו בתקופת משבר מאתגרת,

מצ”ב ריכוז עדכונים / הנחיות / חקיקה ומידע רלבנטי בנושא, כפי שראינו לנכון להביא לידיעתכם.

08.04

בהמשך למאמרנו מיום 3.4.2020 בעניין נגיף הקורונה החדש (NCOV 2019) להלן עדכוני רגולציה, תקנות, והנחיות נוספות שפורסמו בימים האחרונים.

03.04

בהמשך למאמרנו מיום 31.3.2020 בעניין נגיף הקורונה החדש (NCOV 2019) להלן עדכוני רגולציה, תקנות, והנחיות נוספות שפורסמו בימים האחרונים.

כמו כן, התפרסם מאמר של רואה חשבון שמואל רוזנבלום – “לאחר “המבול” – מהיכן מתחילים” – לחצו כאן

30.03

המדינה מרחיבה את ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה.

30.03

 יחידת רשם העמותות וחל”צ פרסמה קובץ שאלות ותשובות בנושא היערכות בשעת חירום – קורונה.

26.03

בנק ישראל הגדיל את מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר מ-20,000 ש”ח ל-50,000 ש”ח.

26.03

הממשלה אישרה אתמול (25.3) את התקנות לשעת חירום הנוגעות להארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים, במטרה להקל על בעלי העסקים.