HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר מרץ 2019

  1. שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה – הלוואות לצדדים קשורים לשנת 2019 .
  2. הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין “עמדות חייבות בדיווח” במע”מ ובמכס.
  3. הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי בשל משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017.
  4. בקשות לאישור ניהול תקין החל משנת 2020 והסדר האורכות להגשת מסמכים לצורך קבלת ניהול תקין לשנת 2020.

17.3

סגירת משרדי רשות המסים לקבלת קהל ביום רביעי 20.3.19 בשעות אחה”צ

 

17.3

רשות המיסים משיקה יישום חדש בנושא שימוש לרעה באישורי פטור מניכוי מס במקור – יישום חדש למניעת “גניבת זהויות”

 

25.2

דיווח על חשבונות בנק לרשויות המס

 

18.2

רשות המיסים פירסמה סימולטור שנועד לסייע למלא אחר הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן 

 

20.1

הטבות מס בישובים לשנת 2019 -סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113