HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אפריל 2020

התפשטות נגיף הקורונה מציבה אותנו בתקופת משבר מאתגרת,

מצ”ב ריכוז עדכונים / הנחיות / חקיקה ומידע רלבנטי בנושא, כפי שראינו לנכון להביא לידיעתכם.

27.05

עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

21.05

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע”י שכירים בעלי שליטה בחברות.

17.05

ארכה עד ל-25.5.2020 למועדי הדיווח והתשלום למע”מ עבור החודשים מרץ ואפריל 2020.

17.05

נפתחה מערכת להגשת בקשות למענק למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה לתקופת הקורונה.

13.05

עדכון מועד הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע”י שכירים בעלי שליטה בחברות.

11.05

רשות המסים פרסמה שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק (הפעימה השלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן