חדשות ועדכונים

ניוזלטר דצמבר 2021

אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2021 הכוללים, בין היתר, את הנושאים הבאים:

שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו-”הפרשות סוציאליות”, מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2021, תקופת שמירת מסמכים, הערכות עצמאים לקראת הגשת דוחות לשנת המס 2021 ומדריך מקוצר לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל.

12.1

ארכה עד ל- 24.1.2022 למועד הדיווח והתשלום למע"מ.

10.1

מיסוי מטבעות וירטואליים בישראל ובארה"ב – עושים סדר בהוראות – פורסמה ב"גלובס" כתבתם של רואי חשבון אורי הולצמן ומיכה מורצקי.

30.11

חברה משפחתית וחברת בית – הודעה למעבר לחברה רגילה לשנת המס 2022.

23.11

ביטוח לאומי – חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה מוקדמת.

12.9

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020.

1.9

רשות המסים השיקה מערכת להגשת בקשה מקוונת להחזר מס לשכירים.