HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר יוני 2019

  1. בחירות לכנסת העשרים ושתיים שיתקיימו בספטמבר 2019.
  2. ממצאי הביקורות לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן מגלים כי הציבור הפנים את הוראות החוק.
  3. הארכת תוקף תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק למלחמה ונזק עקיף (הוראות שעה), התשע”ט-2019 לעניין מסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018.

17.7

דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות עסק/משלח יד/ניכויים טופס זה מיועד

17.7

הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים

17.7

דרישת פרטים בדבר הפסקת פעילות לחבר בני אדם/ניכויים

11.7

מענק לימודים – ביטוח לאומי

7.7

הטבות מס בישובים לשנת 2019 -סעיף 11 לפקודת מס הכנסה- עדכון שינויים

1.7

דיווח על עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113