חדשות ועדכונים

ניוזלטר מאי 2021

בניוזלטר זה מצאנו לנכון להביא לידיעתכם מידע, בין היתר, בנושאים כדלקמן:

  • הארכת מועד דיווח ותשלום דוחות מע”מ בשל המצב הביטחוני.
  • הארכת מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי בעבור חודש אפריל 2021.
  • אורכה להגשת בקשות למענק “פגיעה ממושכת” עד ליום 31.5.2021.

5.5

פורסם מאמרו של רואה חשבון שמואל רוזנבלום – “אג”ח נדל”ן BVI – הכתובת הייתה רשומה בתשקיפים”.

18.4

החל מהיום: מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (“מענק סוציאלי”) לשנת 2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.

7.4

עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס’ 4/2017 בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

7.4

רשות המסים מודיעה כי בשל ימי הזיכרון ויום העצמאות תתאפשר הגשת בקשות למענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 עד ליום שני ה-19.4.2021 (במקום עד 15.4.2021).

5.4

הארכת מועד הגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2020.

17.3

נפתחה הגשת התביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ינואר – פברואר 2021.