חדשות ועדכונים

ניוזלטר אוגוסט 2021

בניוזלטר זה מספר הבהרות ועדכונים שמצאנו לנכון להביא לידיעתכם, בנושאים כדלקמן:

  • הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 8/2021 – סוגי אישורים, ערובות והקפאות חוב מס שבח במתן אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
  •  הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2021 – תחליף אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירות מגורים מקבלן.
  • שינוי באישורי תאום מס.
  • נוהל רשות המסים בישראל 1/2021 החוק לצמצום השימוש במזומן – איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ”ממונה”.
  • תקנות פחת מואץ בעקבות נזקי האלימות בסבב הלחימה האחרון.

12.9

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ”א-2020.

1.9

רשות המסים השיקה מערכת להגשת בקשה מקוונת להחזר מס לשכירים.

30.8

לרגל חגי תשרי: ארכה עד ל-5.10.2021 למועד הדיווח והתשלום למע”מ עבור החודשים יולי ואוגוסט 2021.


יובהר כי אורכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דווחי הניכויים, אשר מועד הדיווח והתשלום בגינם הינו עד יום שני ה-20 בספטמבר 2021.

25.8

ניתנה ארכה עד 31 באוגוסט 2021, להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מרץ אפריל 2021.

11.8

התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב, להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק, תוארך עד ה- 31.12.2021.

11.8

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – תוכנית רשת ביטחון כלכלית.