HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אוגוסט 2019

  1. משרד הכלכלה והתעשייה – תמיכות ומענקים לקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית.
  2. הבהרה להוראות ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 רשות המיסים, בנושא: השמדת מלאי.
  3. ע”א 3136/17 פקיד שומה רמלה נ’ פליינג קרגו בע”מ, דניאל רייק ואף.סי. (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע”מ.
  4. ע”מ 29283-08-16 טומי ווש בע”מ נ’ פקיד שומה רחובות.

11.9

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה

3.9

הגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות בשנת 2018 תתאפשר עד ל-26.9.2019

3.9

הודעה חשובה – רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017

2.9

צמצום הוועדות הרפואיות במס הכנסה לילדים עם מוגבלות

29.8

הוראת ביצוע מס הכנסה ומע”מ מספר 7/2019 רשות המסים בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע”ז- 2016

22.8

הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2018/14 – רשות המיסים בנושא: השמדת מלאי

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן ושות’ רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום הולצמן ושות’, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113