HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אוקטובר 2020

להלן המענקים החדשים והאקטואליים (מעבר למענקים הקיימים):

  • מענק הוצאות קבועות לחודשים יולי, אוגוסט: פיצוי הכפוף לירידה במחזור של 40% לפחות מול אשתקד.
  • מענק עידוד תעסוקה בגין המשך העסקת עובדים שחזרו מחל”ת או עובדים חדשים שגוייסו שימו לב – מי שטרם הגיש עבור החודשים יולי ואוגוסט- ניתן עדיין להגיש. כמו כן, ניתן כבר להגיש עבור חודש ספטמבר.

11.10

משרד הכלכלה והתעשיה – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמו את התנאים לקבלת הנחה בארנונה.

24.09

החלטת מיסוי 3109/20: החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות.

24.09

החלטת מיסוי 2910/20 – החבות במע”מ בשל סכומים המשולמים ע”י משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח – החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

22.09

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר: הממשלה אישרה את התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית.

21.09

מועד דיווח ותשלום של מעסיקים עבור עובדים בחל”ת נדחה ל-15.12.20.

17.09

אימות חשבונות בנק לתשלום המענקים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן