HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר יוני 2018

  1. חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018.
  2.  הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס.
  3.  דנ"א 8496/17 ישרוטל בע"מ נ' פקיד שומה אילת ואח' דנ"א 8378/17 חברת מלון אורכידאה בע"מ נ' פקיד שומה אילת.
  4.  מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים.
  5.  ע"מ 61537-06-16 חיים יפה – "סלסלות יום טוב" נ' מנהל מס ערך מוסף רמלה.
  6.  ע"א 10071/16 מנהל מס ערך מוסף – תל אביב 3 נ' טי.גי.די. הובלות בע"מ.

17.7

טופס 1350 – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 מיסוי הכנסה לפי סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה 
לבעלי מניות שיש להם יתרות חוב במהלך השנה לחברה בבעלותם, שימו לב לטופס המורכב (טופס 1350 המצ"ב) ששלטונות המס דורשים למלא עם הפירוט של סכומי משיכות במהלך השנה ונתונים רבים נוספים הנדרשים למלא.

יתרות חוב מעל 100,000 ש"ח יחייבו גילום מס או תשלום דיבידנד.

נשמח לסייע בנושא.

9.7

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2018 תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין

9.7

ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים לנושא מס ערך מוסף

8.7

מענק עבודה לשכירים ולעצמאים – פרסום רשות המיסים מיום 20.6.2018

8.7

הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות),התשל"ב- 1972

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113