HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר אפריל 2018

1. מועדי הגשת דוחות ודיווחים.

2. דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2017 (הארכת מועד הגשה) – רשות המסים.

3.  חוזר מספר 7/2018 – מס הכנסה ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens).

4. חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018.

5. צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק 2018.

6. עב"ל 44405/10/15 עומרי קיס נגד המוסד לביטוח לאומי וגלי הצוק בע"מ, וע"ע 28480/02/2016- ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ נגד יחיאל בודה.

7. ע"א 8294/14 – רוני גנגונה, ניסים ביטון, שלום סרוסי נגד פקיד שומה פתח תקוה.

15.4

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל 2018

22.3

קיצור שבוע העבודה החל מ-1 באפריל – עיקרי הצו

15.3

מס הכנסה מספר 8/2018 – רשות המסים תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – תיקון חלק ה 2

15.3

חוזר מס הכנסה מספר 9/2018 – רשות המסים מיסוי קרנות הון סיכון

15.3

חוזר מס הכנסה מספר 10/2018 – רשות המסים מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113