HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר ספטמבר 2018

  1. דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018.

  2. נוהל גילוי מרצון – תזכורת.

  3. ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה 13/2018 רשות המיסים, בנושא הלוואה בריבית נמוכה, יישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י), ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164, ו-185 לפקודה.

  4. ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 11/2018 – רשות המיסים, בנושא: קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי.

  5. ביום 5 בספטמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 12/2018 – רשות המיסים, בנושא: מחירי העברה שיעור וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

משרדינו יהיו סגורים בין התאריכים:
סוכות וחוה"מ 23/9/2018-1/10/2018

20.9

בחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018

6.9

הלוואה בריבית נמוכה –  ישום הוראות סעיפים 3(ט), 3(י ) ו-85א לפקודה לאור תיקונים 164 ו-185 לפקודה.

6.9

חוזר מס‏ הכנסה‏ מספר ‏12/2018 – רשות ‏המסים  מחירי העברה‏- שיעורי‏ וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.

6.9

חוזר מס‏ הכנסה ‏מספר‏ 11/2018 – רשות ‏המסים קביעת‏ שיטת ‏מחירי‏ העברה ‏המתאימה ‏בפעילות‏ הקשורה‏ להפצה,‏ שיווק‏  ומכירות‏ של ‏קבוצה ‏רב‏ לאומית ‏בשוק. 

5.9

 "חוק הנגישות נכנס לתוקף וכבר מוגשות תביעות בגינו" – כתבה בגלובס.

4.9

בחג הסוכות ובימי חול המועד יצאו חלק מעובדי רשות המסים בישראל לחופשת חג מרוכזת. 

להלן סדרי העבודה בחג ובימי חול המועד ביחידות השונות.

28.8

 דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113