HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר מאי 2018

  1.   ועדת הכספים אישרה רפורמה במיסוי
    הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל

  2.  זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

  3.  הנחיות רשות המיסים בדבר טיפול בחבר קיבוץ הנמצא במעמד של חברות מלאה ומנהל תיק כעצמאי ברשות המיסים

  4.  ע"א 1038/17 אור שרה בע"מ ואח' נ' פקיד השומה למפעלים גדולים ופקיד השומה תל אביב 3

  5.  ע"מ 40932-03-1 בזק ישיר הדפסות איכות (2005) בע"מ נ' פקיד שומה חולון

13.5

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

2.5

ועדת הכספים אישרה ביום 1.5.18 רפורמה שתהפוך את תעודות הסל לקרנות נאמנות

30.4

מס הכנסה – מדריך בנושא ועדה רפואית ופטור ממס לנכים או עיוורים

15.4

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל 2018

22.3

קיצור שבוע העבודה החל מ-1 באפריל – עיקרי הצו

15.3

מס הכנסה מספר 8/2018 – רשות המסים תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – תיקון חלק ה 2

15.3

חוזר מס הכנסה מספר 9/2018 – רשות המסים מיסוי קרנות הון סיכון

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113